Leden tot met 17 jaar kunnen via de vereniging lessen volgend bij de aangesloten docenten. De vereniging zorgt voor de verrekening met de docenten. De lessen worden door de docent rechtstreeks met de leerling ingedeeld en afgestemd.

Muzieklessen wordt afgenomen per lesseizoen, en wordt stilzwijgend verlengd. Beƫindiging van de lessen dient schriftelijk te worden aangegeven bij de secretaris. Opzegging gaat in na 1 volledige kalendermaand. Het lesseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni. Om muzieklessen via de vereniging te krijgen is lidmaatschap vereist.

e-Boekhouden.nl
Copyright