1964-1969

In 1964 is in de wandel sportvereniging "Prinses Marijke" een tamboer corps opgericht. Hieruit is later het Show corps "Prinses Marijke" ontstaan.

Als uniform werd gekozen voor het uniform van de wandel sportvereniging, omdat de leden die al hadden, met hier en daar wat aanvullingen zoals blauwe epauletten en een gevlochten witte tres op de sweater.

De eerste 11 tweedehands trommels werden in Leiden gekocht (koperen met kalfsleren vellen). Instructeur was de heer G. van Ekeren uit Buurmalsen. Toen muziek vereniging "Concordia" uit Culemborg naar een andere bezetting overging, konden hoge en lage trommels, een overslag en wel 120 stokken  worden gekocht. Het eerste optreden was in 1965 bij de twee-dorpen tocht Ochten-Ijzendoorn.

Drie marsen sloegen de tambours en hoe. In ieder geval met veel volume. Om het corps uit te kunnen breiden met klaroenen en om uniformen aan te kunnen schaffen, werd een grootscheepse actie voorbereid: onze later zo bekend geworden "Snertactie". Niet alleen in Geldermalsen, maar in de hele West-Betuwe werden folders rondgebracht. Op koninginnedag 1967 traden we voor het eerst op met trompetters en in 1968

waren er dan de uniform jasjes. Inmiddels was de heer Schoots instructeur geworden..

1969-1974

In 1969 was het eerste jubileum. De "Snertactie " was inmiddels uitgegroeid tot een actie waarbij 2300 liter verkocht werd.

In 1971 kwam "Marijke" voor het eerst met pijper fluiten op straat. De instructie was destijds in handen van de heer Van de Berg voor de klaroenen en mevrouw Glabbeek voor de pijper fluiten.

Er kwamen  nieuwe acties, zoals de bazars. Het geheel kwam in 1973 onder leiding te staan van de heer H. Mus.

1974-1979

In 1974 werd het tweede jubileum gevierd, van Show corps "Prinses Marijke". Het corps bestond uit 45 leden en begon meer aan shows, festivals en taptoes deel te nemen. In 1974 werden de klaroenen vervangen door een G-D bezetting (klaroenen met 1 ventiel) en er kwamen 2 lyra's bij.

De heer Van Gelderen trad in 1976 af als voorzitter en hij werd opgevolgd door de heer G. van Willigen.

1979-1984

In 1978-1979 onderging "Marijke" een grote metamorfose. Weer werden er nieuwe instrumenten aangeschaft en  "Marijke" werd een volwaardig corps. Op het concert concours in Leiden werd een eerste prijs met promotie behaald. In de komende jaren volgden nog meer successen.

In 1980 was de eerste taptoe, die weliswaar een beetje verregend, maar wel heel leuk is. De heer Van Willigen trad af als voorzitter en werd opgevolgd door de heer Hagenaars. In 1981 werd het hele corps in het nieuw gestoken. Enkele weken later overkwam ons een ramp.

Het clubgebouw met daarin het slagwerk en alle muziek brandde af. Weg repetitieruimte. De uniformen hadden al veel gekost en de kas was leeg. Met man en macht werd er gewerkt om alles weer voor elkaar te krijgen.

Trommels werden geleend en er werd een nood repetitieruimte gezocht. Leden en instructeurs gingen op zoek naar nieuwe trommels.

Uiteindelijk werd er gekozen voor de zware maar zeer goede Amerikaanse Ludwig trommen. Marijke kwam met en nieuw soort geluid op straat, waarbij vooral de timp-toms opvielen.

Intussen waren we druk in de weer om ons eigen verenigingsgebouw te bouwen en in een paar maanden tijd stond daar aan de Koningsweg ons eigen gebouw "De Sleutel". De vereniging ging nu wat show betreft op de Amerikaanse toer en heeft daarmee veel succes gehad op taptoes. Speciaal voor deze shows werd ons corps in 1982 aangevuld met een groep colour-gards

onder leiding van A. van Arkel.

1984-1989

In 1984 werd het 20-jarig bestaan gevierd met een reünie. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan bracht de vereniging een gemeente kwartet uit. Het corps bestond toen uit zo'n 100 leden waarvan er ca. 75 op straat liepen.In 1984 vond in het A.M.C. het jaarlijks solisten concours van de ANUM in samenwerking met "Prinses Marijke" plaats. In oktober 1985 ging "Marijke" naar het top concours in Maassluis.

Dit is een concours van de ANUM waaraan alleen corpsen mogen deelnemen die in het afgelopen jaar een eerste prijs behaalden bij een van de concoursen van de ANUM. "Marijke" behaalde in de derde divisie sectie show een eerste prijs met 288,5 punten en in de tweede divisie sectie drum fanfare een eerste prijs met 291,5 punten. Deze twee eerste prijzen leverden tevens de kampioen's titel op.

In april 1986 overleed onze erevoorzitter de heer Van Gelderen. Veel leden waren geschokt door dit overlijden. Door bestuursproblemen vertrokken in 1986 veel leden. Er worden ledenwerfacties gehouden waardoor een twintigtal nieuwe leden werd verwelkomd.

Oud leden kwamen terug en zelfs een aantal ouders en bestuursleden namen een instrument in hun hand. De kwantiteit was er weer (ca. 45 blazers), maar de kwaliteit moest weer opgebouwd worden.

Er werd een stapje terug gedaan door de oudere leden die zich inzetten om de nieuwe leden in een recordtijd op een hoger niveau te brengen.

In ktober 1986 kwam de grote test:

de kampioenswedstrijden in Werkendam. En wat geen een lid had durven hopen, gebeurde toch. Met maar liefst 296,5 punt behaalde "Marijke" een eerste prijs en legde beslag op de kampioenstitel. In december speelde "Marijke" op de kerstveiling, die dat jaar werd bezocht door koningin Beatrix. Op achtereenvolgende concoursen werden grote successen geboekt, zodat het corps in 1989 op het top concours in Volendam promoveerde naar de eredivisie. In november 1988 werd voor het eerst in vijf jaar weer deelgenomen aan een concert concours in Etten-Leur.

Hier werd een tweede prijs behaald. Om de inkomsten op peil te houden wordt tot op de dag van vandaag jaarlijks rond de jaarwisseling een grootscheepse oliebollen actie gehouden. Huis aan huis worden voor de kerstdagen bestelformulieren verspreid, die na de kerst weer worden opgehaald. De bestelde oliebollen worden zelf gebakken en op oudjaarsdag bezorgd.

1989-1994

Het 25-jarig jubileum werd gevierd met een muziek marathon. Inzet van de muziek marathon was de aanschaf van nieuwe bassen.

Het show corps speelde zo lang mogelijk, waarbij blazers en slag werkers elkaar afwisselden.

Er werden sponsors gezocht voor een bedrag per uur of voor een vast bedrag. Door acht uur te spelen werd fl 9.500 opgehaald.

Het Anjer fonds gaf een subsidie, er werd nog een gunstige financiering gevonden en er werden 4 nieuwe bassen aangeschaft. Dat de opleiding van de jonge muzikanten vruchten afwerpt, blijkt op de solisten concoursen waaraan veel jonge leden met succes deelnemen. Enkele jaren achter elkaar werden eerste prijzen en zelfs wisselbekers behaald. De drumband ging zelfstandig op concours en haalde in de derde divisie een tweede prijs.

In november 1989 debuteerde het show corps op het top concours in Klundert in de ere-divisie mars wedstrijden sectie drum fanfare.

Met 324,5 punt werd een eerste prijs met onderscheiding behaald. Tevens leverde dit de kampioenstitel op.

De concours successen hielden aan. De drumband promoveerde eindelijk naar de tweede divisie en stoomde in twee jaar tijd op naar de eredivisie. Het gehele corps liep voor het eerst sinds vele jaren nog tweemaal een show en behaalde daarmee tweemaal een eerste prijs.

In 1992 startte het show corps met een nieuwe actie die geld in het laatje moest brengen. Op de zaterdag voor Pasen werden huis aan huis slaatjes verkocht. Deze traditie wordt de volgende jaren voortgezet.

In 1992 werd ook weer deelgenomen aan een concert concours, waar een tweede prijs werd behaald.

Op de solisten concoursen gooiden de nog jonge muzikanten nog steeds hoge ogen. Het belangrijkste doel is echter deelname aan het

Wereld Muziek concours in Kerkrade in 1993. Zowel de drumband als het gehele corps schreef zich in. De drumband werd helaas uitgeloot, maar het gehele corps mocht wel deelnemen.

Op 10 juli 1993 wass het dan zover. Om 14.30 moest Show corps "Prinses Marijke" in het voetbal stadion Kaalheide van Roda JC aan de bak.

Met de marsen 'Washington Grays', 'Arnhem' en 'Arromanches' werden 77 punten en daarmee een tweede prijs behaald in de eerste divisie.

1994-1999

Het gehele corps richtte zich op het concert concours in Leiden en behaalde daar een eerste prijs.

Het 30-jarig jubileum werd in 1995 afgesloten met de presentatie van de nieuwe uniformen. Op het voorjaarsconcert werden in een heuse modeshow de oude uniformen afgedankt en de nieuwe werden gepresenteerd. Dat jaar worden ook vier cornetten vervangen door bugels, wat een hele verandering in de klankkleur teweeg bracht. In juni ging het corps naar Ponypark Slagharen. Ieder jaar treden enkele orkesten uit het hele land op. Dat jaar viel de eer te beurt aan "Prinses Marijke". Als herinnering woerd een grote bokaal meegenomen. In 1997 werd deelgenomen aan een nieuwe discipline in de mars wedstrijden, het podium concours. Zittend werd een tweetal werken gespeeld, waarmee met 80 punten een eerste prijs werd behaald.

In oktober 1997 verschijnt de eerste editie van de nieuwsbrief, die de naam "Sleutel nieuws" krijgt. Met de aanwas van nieuwe leden gaat het goed, er zijn 14 nieuwe leden bijgekomen.

Op het voorjaarsconcert in maart 1998 werden niet alleen leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap, maar ook de dirigent. De heer H. Mus staat al 25 jaar voor de vereniging en kreeg de legpenning en verenigingsspeld uitgereikt.

Ook in 1998 werd er weer deelgenomen aan zowel het podium concours als het mars concours waarmee een eerste resp. tweede prijs werd behaald.

1999-2004

Het 35-jarig jubileum werd wederom gevierd met een muziek marathon. Zowel huis aan huis als bij de bedrijven in Geldermalsen werd gevraagd om het corps te sponsoren voor de prestatie die wordt neergezet. Er werd 8 uur gemusiceerd, waarmee fl 12.000 werd verdiend. In 1999 nam het corps deel aan een concert concours en behaalde daar een tweede prijs. Op het voorjaarsconcert in 2000 presenteerde het corps 5 nieuwe trompetten.

Alle cornetten zijn inmiddels vervangen door bugels. In de zomer gingen 56 leden en vrienden van leden in kano's de Linge op.

Niet iedereen bleef droog, maar het plezier was er niet minder om.

Er werd een nieuwe inkomstenbron gevonden. In de wijk Kalenberg in Meteren worden eenmaal per maand huis aan huis de oud papier-containers geleegd. Diverse leden boven de 18 jaar en ouders van leden zetten zich hiervoor in.

Er werd nu afwisselend deelgenomen aan concert-, mars- en podium wedstrijden. In 2000 was het mars concours aan de beurt. In Werkendam werd een eerste prijs behaald.

In januari 2001 werd een geheel nieuw bestuur gekozen. Dit bestuur zet de koers uit voor de volgende jaren.

Op het voorjaarsconcert werd voor het eerst samengewerkt met een koor en met enkele dans paren. De reacties op deze samenwerking waren positief. Aan het podium concours in het najaar in Hoogeloon werd volgens de nieuwe reglementen deelgenomen. Naast een verplicht deel dat ca. 10 minuten mag c.q. moet duren, is er ook nog een vrij deel waarin entertainment kan worden geboden. Met diverse solo's voor alt saxofoon, kleine trom en, jawel, schuurpapier werd dit ingevuld. De inspanningen worden beloond met een tweede prijs. In september 2002 besloot het bestuur de samenwerking met de dirigent de heer H. Mus, die ook het grootste deel van de muzieklessen gaf, te beëindigen. Eerst op tijdelijk basis en na enkele maanden als vaste dirigent staat de heer J. 't Lam sinds eind 2002 voor de vereniging. Voor de opleiding van de leerlingen werden docenten gevonden die de muzieklessen verder verzorgen. In november werd een sopraan saxofoon aangeschaft. Diverse fluitisten hebben helaas de vereniging verlaten; de overgebleven fluitisten stappten over naar saxofoon en trompet. Er is nu een volledige fanfarebezetting, zij het zonder baritonsaxofoon. Aan het voorjaarsconcert in 2003 werd wederom een andere invulling gegeven. Niet door samenwerking met een koor, maar door samenwerking met een andere vereniging. Voor de pauze bracht "Prinses Marijke" een afwisselend programma; het gedeelte na de pauze werd

verzorgd door de LEO Fanfare uit Hilversum. Tot slot werden twee nummers gezamenlijk gespeeld.

Op 27 september 2003 heeft "Prinses Marijke" deelgenomen aan het festival in 's Gravenzande, waarin in de "normal" klasse werd uitgekomen. Als verplicht werk werd "Contrasto grosso"van Jac. de Haan gespeeld en als keuze werk "A Sunrise Impression" van J. de Haan. Leden en dirigent hebben er hard aan gewerkt om deze nummers zo goed mogelijk neer te zetten. Dat zij daarin geslaagd zijn, blijkt uit het juryrapport, waarin werd gesproken van een evenwichtige uitvoering met veel contrast en een belofte voor de toekomst. Het optreden werd gewaardeerd met 8,67 punten.

Het juryverslag is te lezen op de pagina nieuws.

In 2004 bestaat "Prinses Marijke" 40 jaar. Dit jaar met een jubileumtintje is begonnen met een geslaagd voorjaarsconcert De samenwerking met de "Muziekvereniging Geldermalsen" die begonnen is op de kerstmarkt in 2003 wordt voortgezet. Op 17 april wordt tijdens de Rode Kruis Bloesemtocht een gezamenlijk concert gegeven. Ook op koninginnedag zal op hert marktplein gezamenlijk worden opgetreden. Het geplande jubileumconcert met muzikanten van de muziekverenigingen uit de hele gemeente Geldermalsen heeft helaas geen doorgang kunnen vinden, maar het concert op de markt in Geldermalsen op 19 juni 2004 was niet minder geslaagd.

Na de zomer stond deelname aan het concertconcours in Amersfoort op het programma. Ter voorbereiding daarop is de hele vereniging begin oktober op kamp gegaan in Elst. Helaas hebben wij deelname aan het concours moeten annuleren.

Terugkijkend op 2004 is het toch een mooi jubileumjaar geweest.

2005-2010

Met ingang van januari 2005 hebben wij een aantal muzikanten van de Muziekvereniging Geldermalsen verwelkomd.

Helaas heeft deze vereniging moeten besluiten om haar activiteiten per 2005 te staken. Doordat de samenwerking met deze vereniging al in 2004 was begonnen, waren wij geen onbekenden meer voor elkaar.

Het muzikale jaar 2005 is begonnen met een benefieconcert in het Dorpshuis in Meteren, waarvan de opbrengst naar giro 555 is gegaan ten behoeve van de slachtoffers van de zeebeving in Azië.

In maart was "Marijke" weer terug in het Dorpshuis, dit maal om ons voorjaarsconcert ten gehore te brengen.

Voor het eerst heeft "Marijke" gekozen voor een themaconcert. Het concert stond in het teken van filmmuziek.

Met een goed verzorgd decor en aansprekende beelden werd mooie filmmuziek gepresenteerd.

Na dit concert werd de aandacht geheel gericht op het concertconcours in Middelburg waaraan "Marijke "op 28 mei heeft deelgenomen. "Marijke" is uitgekomen in de vijfde divisie en speelde als verplicht werk "Admiral Spirit" van Timothy Travis en als keuzewerk "Southwinds" van Douglas Court.

Leden en dirigent hebben er hard aan gewerkt om de nummers zo goed mogelijk ten gehore te brengen. De jury heeft deze inspanningen beloond met een goed puntenaantal van 81,25 punten. Het juryverslag kunt u hier lezen.

Na deze inspanningen was het tijd voor ontspanning op het strand bij Veere. Hoewel het zeewater maar zo'n 12 graden was, hebben enkelen de verleiding niet kunnen weerstaan om een duik te nemen. Anderen hebben zich vermaakt met een spelletje beach-volleyball, wat niet meevalt als er een sterke wind staat. Na een gezamenlijk hapje eten bij Mac Donalds ging de bus weer terug naar Geldermalsen. Even het zand uit de tas, de kleren, de haren etc. spoelen en dirigent en leden konden terugkijken op een geslaagde dag.

2010 – 2013

De afgelopen periode is er een hoop gebeurd. In de loop van 2010 is er afgesproken om afscheid te nemen van Juul ’t Lam. Een gezonde stap na een dirigentschap van 8 jaar. Al snel vonden wij in Willem Stoops een nieuwe geschikte dirigent voor onze vereniging. Willem was al enkele jaren verbonden aan het orkest doordat hij de muzieklessen voor het koper verzorgde. Met hem begon de vereniging een reis naar een mooi orkest in Geldermalsen, een reis die tot de dag van vandaag nog steeds bezig is. Zo wordt er sindsdien ieder jaar ten minste deelgenomen aan een festival. Ook de verschillende structuren in de vereniging werden weer op poten gezet. O.l.v. Willem en zijn vrouw Aria is gestart met een wervingssysteem genaamd ‘Blaasmuziek is Cool’, waarbij een basisschool muzieklessen wordt aangeboden en een vervolgtraject voor de echte enthousiastelingen. Deze formule blijkt een groot succes, het grote leerlingenbestand is daar een getuige van! En iedereen weet… wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Langzamerhand wordt de vereniging groter en gaat het niveau verder omhoog, waarbij altijd wordt gezocht naar een sterke variatie in muzikale werken (van concertwerken tot pop en lichte muziek) en een sterke programmering. Voor 2014 staat een heus jubileumprogramma op de kaart om het 50-jarige bestaan van de vereniging te vieren. Hierbij worden o.a. workshops georganiseerd met professionals en wordt het voorjaarsconcert er eentje met een terugblik op het verleden en de toekomst. Het is duidelijk: het gaat de goede kant op met Prinses Marijke en dat belooft wat voor de toekomst!

Ook is sinds de komst van Willem een festivalcultuur in gang gezet, waarbij in het najaar een festival wordt bezocht waarbij een professionele jury het orkest punten geeft voor haar spel. Dit heeft tot meerdere successen geleid. Op de Betuwe Cup 2011 haalde het orkest 83 punten met het werk ‘Sword of Honour’, wat leidde tot een 1e prijs in het algemeen klassement en een 3e prijs in het wedstrijdklassement. In 2012 werd aan het T.A.V.E.N.U. festival in Schoonhoven deelgenomen met o.a. het ‘Ministerie van Fanfare’. Deze deelname werd bekroond met een keurige 82.75 punten. In 2013 werd Prinses Marijke met 84 punten wederom 1e in het algemeen klassement en nipt 2e in het wedstrijdklassement (op 0.2 punt na) met het stuk ‘Ekato’ van Sven van Calster.

e-Boekhouden.nl
Copyright